اخبار مرکز
شماره: 15336
1399/11/05 - 01:44
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای دی ماه 1399

نرخ تورم کل کشور در دی ماه 1399 برابر 32.2 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 29.8 درصد برای دهک اول تا 39.3 درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

نرخ تورم کل کشور در دی ماه 1399 برابر 32.2 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 29.8 درصد برای دهک اول تا 39.3 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 28.5 درصد برای دهک دهم تا 32.8 درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 26.9 درصد برای دهک اول تا 42.1 درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 9.5 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (9.3 درصد) 0.2 واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 1.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.