شماره: 1445
1391/11/01 - 02:06
نشریه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن شهریور ماه 1391 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 10000 ریال منتشر شد

شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در شهریورماه سال1391 با 2/0 درصد کاهش نسبت به مردادماه به عدد 0/540 رسيد.

     شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/15درصد افزایش نشان داده است.

     کاهش2/0 درصدی شاخص قیمت بخش معدن در ماه مورد بررسی به طور عمده (کاملاً) ناشی از کاهش قیمت بخش "استخراج کانه‌های فلزی" می‌باشد.

 در بخش"استخراج زغال سنگ"، شاخص قیمت در شهریورماه 1391، نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته است.

 در شهریورماه 1391 شاخص قیمت در بخش "استخراج كانه‌هاي فلزی" به رقم 9/817 رسيد كه به اين ترتيب نسبت به ماه قبل 6/0 درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذكور عمدتاً تحت تاثير کاهش شاخص قيمت فعاليت استخراج سنگ‌های آهنی پديد آمده است.

     هم چنین شاخص قيمت در فعاليت استخراج سنگ‌های آهنی با 4/2 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به عدد 6/751 رسيد. ماده معدني سنگ آهن با 9/6 درصد کاهش نسبت به مردادماه تاثيرگزارترين ماده برکاهش شاخص قيمت بخش مورد بررسي مي‌باشد.

     در فعالیت‌های استخراج سرب و روی، استخراج سنگ منگنز و استخراج بوکسیت نسبت به ماه قبل بدون تغییر مانده است.

 شاخص قیمت در بخش "استخراج ساير معادن" در شهریورماه1391 به عدد 7/342 رسیدكه به اين ترتيب نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزايش نشان داده است. افزايش مذكور عمدتاَ تحت تاثير افزايش شاخص قيمت فعاليت‌هاي استخراج شن و ماسه، استخراج سنگ لاشه و  استخراج نمک پديد آمده است.

     شاخص قیمت در شهریورماه 1391 در فعالیت استخراج سنگ نمک، با افزایش2/6 درصدی نسبت به ماه قبل مواجه گردیده به رقم   1/281رسید. ماده معدنی نمک سنگی با 1/9 درصد افزایش نسبت به ماه قبل بیش‌ترین تاثیر را بر افزايش شاخص قيمت اين فعاليت داشته است.

    در شهریورماه سال 1391، شاخص قیمت در بخش "استخراج سایر معادن" در فعاليت‌هاي استخراج سنگ بالاست، استخراج سنگ گچ، استخراج كائولن و خاك نسوز، استخراج منیزیت وگل سفید، استخراج سولفات سدیم، استخراج خاك سرخ و زرد، استخراج بر، استخراج فسفات و گوگرد، استخراج فلدسپات و آنتی‌موآن، استخراج تالک و استخراج ميكا بدون تغییر مانده است.