اخبار سازمانی
شماره: 12797
1399/01/31 - 10:38
انتصاب دکتر عزت اله محمدی به سمت معاونت توسعه منابع، پشتیبانی و امور استان های مرکز آمار ایران

دکتر عزت اله محمدی به  از سوی دکتر جواد حسین زاده، معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار ایران به سمت معاونت توسعه منابع، پشتیبانی و امور استانهای مرکز  آمار ایران  منصوب شد.

  در بخشی از این حکم آمده است: 

خدمت به جامعه در هر جایگاهی ارزشمند و باعث مباهات است و همچنین توفیق در امر خدمت رسانی شایسته انسان هایی است  که ضمیرشان سرشار از تعهد و ارزشهای والای انسانی است. 

...نظر به تعهد، تخصص، شایستگی و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی، به سمت معاون توسعه منابع پشتیبانی و امور استانها این مرکز منصوب میشوید تا با اتکال به قادر متعال و رعایت جوانب شرعی و قانونی و جلب مشارکت کلیه همکاران خدوم به ویژه نظرات صاحبنظران و کارشناسان محترم و استفاده حداکثری از فرصت ها و ظرفیت های موجود این مرکز در تحقق اهداف عالیه مرکز  و نظام آماری کشور موفق و موید باشید.

 برای مشاهده  حکم به فایل پیوست مراجعه کنید.