تازه‌های نشر
شماره: 12775
1399/01/18 - 10:29
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور 1397(اجرای 1398)

در سال 1397 ، تعداد 4916 معدن به فعالیت مشغول بوده‌اند که نسبت به سال 1396 (5353 معدن)، 8/2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

  • نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداري کشور سال 1397 نشان می‌دهد که تعداد 4916 معدن به فعالیت مشغول بوده‌اند که نسبت به سال 1396 (5353 معدن)، 8/2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

از این تعداد، 1170 معدن (23/8 درصد) مربوط به استخراج شن و ماسه، 969 معدن (19/7 درصد) استخراج سنگ آهک و 670 معدن (13/6 درصد) مربوط به استخراج سنگ‌های تزئینی می‌باشد.

استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان، به ترتیب با تعداد 572، 392 و 329 معدن، بیشترین و استان‌های کرمانشاه، ایلام و البرز به ترتیب با 61، 32 و 27 معدن کمترین معادن در حال بهره‌برداری کشور را به خود اختصاص داده‌اند.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است

  • بر اساس نتایج طرح در سال 1397، سهم بخش خصوصی با تعداد 4749 معدن (96/6 درصد) می‌باشد. این تعداد در سال 1396 برابر با 5158 (96/4 درصد) بوده است.