اخبار مرکز
شماره: 12733
1398/12/16 - 09:55
توضیح روابط عمومی مرکز آمار ایران در مورد یک خبر

اجرای تمام طرح های آمارگیری که لازم است از طریق مراجعه مستقیم به خانوارها انجام شود تا پایان سال متوقف شده است.

نظر به این که در روز گذشته مطالبی تحت عنوان" اجرای طرح آمارگیری گذران وقت در استانهای کشور و مراجعه حضوری به خانوارها، با توجه به خطرات شیوع بیماری کرونا"، در برخی ار رسانه ها منتشر شده است، توضیحات روابط عمومی مرکز آمار ایران به شرح زیر به اطلاع عموم می رسد:

پیرو توصیه اکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،مرکز آمار ایران اجرای طرح آمارگیری از گذران وقت در استان های کشور را به تعویق انداخته است و در هفته های قبل هم تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای طرح با توجه به شرایط هر استان، به مسوولان مربوط استان ها واگذار شده بود.

لازم به ذکر است اجرای تمام طرح های آمارگیری که لازم است از طریق مراجعه مستقیم به خانوارها انجام شود نیز تا پایان سال متوقف شده است.