اخبار مرکز
شماره: 12732
1398/12/13 - 09:22
حضور رئیس مرکز آمار ایران در صندوق توسعه ملی

نشست مشترک دکتر حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران و دکتر شهید زاده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، روز یکشنبه 11 اسفند ، در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد.

نشست مشترک  دکتر حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران و دکتر شهید زاده، رئیس هیات عامل  صندوق توسعه ملی،  روز  یکشنبه 11 اسفند ، در  محل صندوق توسعه ملی برگزار شد.

در این نشست بر تعاملات  دو دستگاه در زمینه همکاری متقابل تاکید شد. همچنین دکتر حسین زاده، ضمن تاکید بر ضرورت مدرن سازی نظام آماری کشور، بر اهمیت  همکاری مرکز آمار ایران و صندوق در راستای تحقق این امر، تاکید نمود.