تازه‌های نشر
شماره: 12706
1398/11/27 - 08:11
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهرتهران پاییز1398

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 187330 هزار ريال با میانگین مساحت 245 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 0/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 86/3 درصد افزایش داشته ‌است.

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 187330 هزار ريال با میانگین مساحت 245 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 0/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 86/3 درصد افزایش داشته ‌است.متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 136047 هزار ريال با میانگین مساحت 86 مترمربع و متوسط عمر بنای 11 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 0/6 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 44/8 درصد، افزایش داشته است.متوسط مبلغ اجاره‎ي ماهانه به‌علاوه‎ي سه درصد وديعه‎ي پرداختي برای اجاره‎ي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 441470 ريال با میانگین مساحت 80 مترمربع و متوسط عمر بنای 14 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 1/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 31/1 درصد، افزايش داشته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.