اخبار سازمانی
شماره: 11576
1398/08/22 - 09:44
تاكيد رئيس مركز آمار ايران بر نقش مهم  مركز آموزش مديريت دولتي در آموزش مفاهيم‌ آماري

دكتر حسين‌زاده بر لزوم استفاده از پتانسيل‌هاي موجود در مركز آموزش مديريت دولتي و پژوهشكده آمار  براي آموزش مفاهيم آماري به مديران دستگاه‌ها تاكيد كرد.

رئيس مركز آمار ايران در نشست مشترك  با  خانم دكتر احمدي ، رئيس مركز آموزش مديريت  دولتي  بر اهميت موضوع  آموزش در مدرن سازي  نظام‌آماري كشور و ضرورت هم افزايي و همگرايي ملي در توسعه نظام آماري  و توسعه  كشور تاكيد كرد.

دكتر حسين زاده ضمن  اشاره به اهميت دريافت اطلاعات و ريز داده‌ها از دستگاه‌هاي اجرايي به منظور مدرن سازي نظام آآماري كشور،  بر لزوم  استفاده از پتانسيل‌هاي موجود در مركز آموزش  مديريت دولتي و پژوهشكده آمار  براي آموزش مفاهيم آماري به مديران دستگاه‌ها تاكيد كرد.

 در ادامه اين نشست خانم دكتر احمدي گفت: سامانه  جامع آموزشي در دست تهيه است و در آن   تهيه اطلاعات  تمامي مديران  دستگاه‌ها و استان‌ها و سرفصل‌هاي  مورد نياز با آموزش آن‌ها مد نظر قرار گرفته است.

وي  همچنين به برنامه‌هاي جديد  مركز آموزش مديريت دولتي  در حوزه آموزش مديران، ‌تربيت ارزيابان و  تشكيل كانون‌هاي  ارزيابي مديران  و همچنين تربيت  مديران راهبردي در اين مركز اشاره نمود.