تازه‌های نشر
شماره: 11496
1398/07/13 - 12:55
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری اندازه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک فصل تابستان 1398

بر اساس نتايج حاصل از این طرح آمارگيري، تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشور در تیر، مرداد و شهریور ماه سال 1398 به‌ترتیب 46372، 43603 و 42854 هزار رأس برآورد شده است.

بر اساس نتايج حاصل ازاجرای  این طرح آمارگيري، تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشور در تیر، مرداد و شهریور ماه سال 1398 به‌ترتیب 46372، 43603 و 42854 هزار رأس برآورد شده است.همچنین تعداد بز و بزغاله موجود در دامداری‌های کشور در تیر، مرداد و شهریور ماه سال 1398 به‌ترتیب 17104، 16493 و 16427 هزار رأس و تعداد بره زنده به دنیا آمده در دامداری‌های کشور در تیر، مرداد و شهریور ماه سال 1398 به‌ترتیب 515، 309 و 547 هزار رأس و تعداد بزغاله زنده به دنیا آمده در همین‌ ماه‌ها، به‌ترتیب 103، 197 و 337 هزار رأس برآورد شده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.