تازه‌های نشر
شماره: 11482
1398/07/06 - 11:46
انتشار نسخه الکترونیکی واژه ها واصطلاحات مهم آمارهای رسمی

این مجموعه منتخبی از واژه‌ها واصطلاحات مهم آماری است که به منظوررفع نیازهای کاربران وآشنایی هرچه بیشتر با ادبیات علمی موضوع مدرن‌سازی و نیز تغییرات بنیادین نظام آماری، و در راستای اهداف نوین‌سازی نظام آماری کشور تهیه شده است.

تهیه و تدوین این مجموعه با بررسی منابع مختلف و برگرفته از واژ‌گان حوزه‌های مختلف آمار رسمی به‌صورت واژه‌های کلیدی، اصطلاحات کاربردی و اصلی آماری به صورت الفبایی فارسی و انگلیسی ارائه شده است تا سهولت استفاده آن را برای کاربران فراهم سازد. شایان ذکراست این مجموعه منتخبی از واژه‌ها و اصطلاحاتی است که از نظر تدوین‌کنندگان دارای بیشترین کاربرد و اهمیت بوده‌اند لذا امکان به‌روزرسانی و افزایش دامنه واژه‌ها وجود دارد. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.