اخبار مرکز
شماره: 10374
1398/05/09 - 11:35
متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری ـ تیر 1398

اقلام «تخم مرغ ماشینی» (19.3 درصد)، «سیب زمینی» (17.6 درصد)، « پرتقال محصول داخل» (15.2 درصد)‌ نسبت به ماه گذشته، افزايش داشته اند.

بر اساس نتایج به دست آمده در تیر ماه 1398، اقلام «پیاز » (21.8 درصد)، «گوجه فرنگی» ( 20.8 درصد) و « خیار » ( 13.8 درصد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته­اند. اقلام «تخم مرغ ماشینی» (19.3 درصد)، «سیب زمینی» (17.6 درصد)، « پرتقال محصول داخل» (15.2 درصد)‌ نسبت به ماه گذشته، افزايش داشته اند.

متن کامل خبر به پیوست میباشد.