اخبار مرکز
شماره: 10353
1398/04/23 - 02:28
اینفوگرافیك "شهرهاي بيش از يك ميليون نفر سال 1395 در گذر زمان"

اين اينفوگرافيك نشانگر آن است كه در سال ١٣٩٥ از هر 100 نفر جمعيت ساكن در ايران 11 نفر در شهر تهران زندگي مي­كردند.

اینفوگرافیك "شهرهاي بيش از يك ميليون نفر سال 1395 در گذر زمان" با تاكيد بر روند تغييرات جمعيتي شهرهاي بيش از يك ميليون نفر سال ١٣٩٥ منتشر شد. در این اینفوگرافیک جمعيت شهرهاي بيش از يك ميليون نفر سال 1395 بر اساس نتايج سرشماري­هاي عمومي نفوس و مسكن به تصوير كشيده شده است.

اين اينفوگرافيك نشانگر آن است كه در سال ١٣٩٥ از هر 100 نفر جمعيت ساكن در ايران 11 نفر در شهر تهران زندگي مي­كردند. همچنين بيش از يك چهارم جمعيت كشور در شهرهاي پر جمعيت (بيش از يك ميليون نفر ساكن) بوده‌­اند. در سال 1395 جمعيت شهر تهران به عنوان پرجمعيت ترين شهر ايران سه برابر شهر مشهد (دومين شهر پرجمعيت) و هشت برابر اهواز (هشتمين شهر پرجمعيت) بوده است.

براي مشاهده اينفوگرافي  به فايل پيوست مراجعه كنيد.