اخبار مرکز
شماره: 10260
1398/03/04 - 11:13
60 سال گذشته زیر ذره‌بین مرکز آمار ایران

گزارش مرکز آمار ایران درخصوص شاخص‌های مهم جمعیتی طی 60 سال گذشته نشان می‌دهد که از سال 1335 تا 1395 بیش از 60 میلیون به جمعیت کشور اضافه شده، بعد خانوارها کوچک‎تر شده و میانگین سن زنان و مردان هم حدود هشت سال اضافه شده است.

گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 تصویری از روند تغییرات جمعیت طی 60 سال گذشته منتشر شد. این گزارش شامل مجموعه کاملی از اطلاعات و شاخص­های کلی جمعیتی از جمله نتایج و يافته‌هاي سرشماري‌ها در سطح کل کشور، استان­ها و نقاط شهری و روستایی است که بر اساس تجارب گذشته کاربردی عمومی و گسترده داشته و پاسخگوی بسیاری از نیازهای آماری در حوزه‌های گوناگون می‌باشد.

این گزارش نشان می‌دهد از نظر تقسیمات کشوری تعداد استان­های کشور از 24 استان در سال 1365 به 31 استان در سال 1395 و تعداد شهرها از 496 به 1242 رسیده ولی تعداد آبادی­های دارای سکنه از 65349 به 62284 کاهش داشته است. طی این سال ها همواره شهرهای بالای 250000 نفر، بیش از 52 در صد جمعیت را در خود جای داده اند.

همچنین جمعیت کشور از 18954704 در سال 1335 به 79926270 نفر در سال 1395 افزایش یافته است و افزایشی برابر با 60971566 نفر داشته است. این افزایش در نقاط شهری برابر با 53193284 نفر و در نقاط روستایی برابر با 7778543 نفر بوده است.

بر اساس گزارش اخیر مرکر آمار ایران نسبت جنسی از 104 در سال 1335 به 103 در سال 1395 رسیده است و کاهش بعد خانوار از 4.76 به 3/3 گویای کمتر شدن تعداد افراد در خانوارها می­باشد. همچنین میانگین سن افراد جامعه از21.87 سال برای مردان و 21.60 سال برای زنان در سال 1365، به 30.9 سال برای مردان و31.3 سال برای زنان در سال 1395 افزایش یافته است که گویای تغییرات ساختار سنی طی این سال­ها می­باشد.

این گزارش که روند تغییرات برخی شاخص‌های مهم جمعیتی طی 60 سال گذشته را نشان می‌دهد بیان می‌کند که در سال 1395، 8.48 در صد از خانوارهای معمولی کشور یک نفره و 1.53 در صد 7 نفره و بیش­تر بوده اند، سهم این خانوارها در سال 1365 به ترتیب برابر با 4.52 و 26.99 در صد بوده است.

بررسی وضع سواد نشان می‌دهد میزان باسوادی در سال 1395 در کل کشور برابر با 87.64 درصد و برای مردان و زنان به ترتیب 91 و 84.2 در صد بوده­است، این شاخص در سال 1365 برای کل کشور، 61.8درصد، برای مردان و زنان به ترتیب 71.0 و 1/ 52در صد بوده است.

علاقمندان می‌توانند برای مشاهده این گزارش به سایت مرکز آمار ایران به نشانی www.amar.org.ir  ، بخش داده ها و اطلاعات آماري،‌ سرشماري‌ها،‌ سرشماري  عمومي نفوس و مسكن 1395،  بخش نشريات مراجعه کنند.