27 مهر 1398
En | 
آرشیو اخبار بازنشستگان
30

افزایش حقوق ویژه برخی از بازنشستگان

محمدباقر نوبخت در نشست خبري هفته گذشته خود، خبر خوشي را که مدتها وعده داده بود بيان کرد: بازنشستگاني که زير ۱/۵ ميليون تومان حقوق مي گيرند با ۲۰ درصد افزايش حقوق روبرو مي شوند.
به گزارش خبرآنلاين، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و سخنگوي دولت در نشست خبري اين هفته خود بالاخره خبر خوشي که اعلام کرده بود درباره بازنشستگان دولتي دارد را بر زبان آورد و گفت بين ۱۲ تا ۲۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه مي شود.
پيش از اين بسياري از مخاطبان سرويس مشکلات مردم از سخنگوي دولت پرسيده بودند براي تعديل حقوق بازنشسته هاي دولت چه فکري شده است.
نوبخت که در مورد رويکرد عدالت در بودجه ۹۵ سخن مي گفت، توضيح داد: يک بخش آن عدالت در پرداخت هاي پرسنلي است، در اين خصوص من ابتداي سال گفتم که عدم تعادل در پرداخت هاي کارکنان دولت وجود دارد و براي اينکه آن را جبران کنيم در سال ۹۵ براي اولين سال برنامه ششم، ما هم براي شاغلين و هم بازنشستگان در زمينه عدم تعادلي که وجود داشت مقادير قابل توجهي منابع قائل شديم که اين عدم توازن اصلاح شد.
او درباره بازنشستگان گفت: از حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار بازنشسته بيش از يک ميليون نفر زير يک و نيم ميليون تومان دريافتي دارند، ضمن اينکه ما براي همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم که سال آينده ۱۱ درصد است حقوق کارکنان را ۱۲ درصد افزايش در نظر گرفتيم، اما براي بازنشسته هاي زير يک و نيم ميليون دريافتي بيش از ۲۰ درصد اضافه کرده ايم.
نوبخت ادامه داد: تصميم داريم به همين ترتيب هر سال تا پايان برنامه اين بخش از حقوق بازنشستگان را تا دو برابر افزايش دهيم که سال اول برنامه هم در حال انجام آن هستيم.
او در مورد کارکنان دولت گفت: حقوق کارکنان از دو بخش حقوق ثابت و بخشي هم مربوط به فوق العاده شغل تشکيل مي شود. ۱۰ قلم فوق العاده شغل وجود دارد که مهمترين آن بند ۱۰ ماده ۶۸ است که در آنجا به دولت اجازه داده مي شود تا به فوق العاده شغل کارکنان دولت ۵۰ درصد به حقوق ثابتشان اضافه کند.
نوبخت ادامه داد: در مصوبه سال گذشته دولت، اين اختيار به سازمان مديريت و برنامه ريزي داده شد که تا ۳۵ درصد بتواند اين اقدام را انجام دهد، تاکنون هم تعدادي از دستگاه ها متقاضي استفاده از بند ۲۰ ماده ۶۸ بودند و در واقع بنا به هر دليل تا قبل از روي کار آمدن دولت يازدهم فقط چند دستگاه از اين بند استفاده مي کردند که اين عدم تعادل در پرداخت ها را ايجاد کرده بود.
سخنگوي دولت گفت: همانطور که قول داده بوديم اين نابرابري در پرداخت ها اصلاح شود در سال ۹۵ به تمامي دستگاه هايي که از بند ۱۰ ماده ۶۸ استفاده نمي کردند و اين نابرابري حقوق بود، تا ۳۵ درصد تمامي دستگاه هايي که قبلا از اين ماده استفاده نمي کردند، حقوقشان اضافه خواهد شد. اين هر دو گام در راستاي عدالت خواهي در پرداخت هاي پرسنلي بود.
تعداد مشاهده خبر: (614)
کد خبر: 1998
طراحی سایت