08 اسفند 1399
En | 
آرشیو اخبار بازنشستگان
10

خدمات ویژۀ پزشکی به بازنشستگان - خدمات پزشکی در منزل ویژه صندوق بازنشستگی کشوری

شایان ذکر است این خدمات شامل ویزیت پزشک، آزمایش پزشکی، مشاورۀ پزشکی-روان شناسی کرونا(رایگان)، تست کرونا، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، نوار قلب، تزریقات و سرم تراپی، لیزر درمانی و فیزیوتراپی و .... با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی می باشد. نشانی سایت

  /https://azmayeshonline.com/yari

 

تعداد مشاهده خبر: (82)
کد خبر: 15291
طراحی سایت