27 دی 1399
En | 
آرشیو اخبار بازنشستگان
10

گزارش هیأت مدیره کانون بازنشستگان مرکزآمارایران سال1397

- انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی اعضاء با شركت بيمه آتيه سازان حافظ و تغییر قرارداد براساس نظرات همکاران و بررسی کارشناسی بيمه‌ای

- همانطوری که از قرارداد منعقده درسال 1398-1397 مستفاد می شود به قرارداد، هزینه ویزیت پزشک، دارو و تزریقات تا دویست هزارتومان اضافه شده است .

- علاوه بر این شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به منظور رفاه همکاران تمهیداتی اندیشیده است که مراکزی را که طرف قرارداد با شرکت هستند را با استفاده از کدملی هزینه های مربوط به آزمایش، فیزیوتراپی و... را کسر و دیگر نیازی به مراجعه به شرکت آتیه سازان حافظ به منظور دریافت هزینه ها نیست .

- راهنمایی همکاران بازنشسته به منظور استفاده از انواع خدمات بیمه ای، اکثر اعضاء در حال حاضر سه نوع بیمه هستند، بیمه خدمات درمانی، بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری، بیمه اکمل کانون بازنشستگان مرکز آمار ایران که می باید به  منظور دریافت هزینه ها از هرسه نوع بیمه استفاده کنند.

- معرفی همکاران برای استفاده از مراکز آموزشی ورفاهی و... از نقاط مختلف کشور از جمله شمال، مشهد،شیراز، اصفهان  و....

- راهنمایی ومعرفی همکاران برای استفاده از انواع وام ها نظیر وام صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتبار مرکز آمار ایران ، صندوق بازنشستگی کشوری وصندوق قرض الحسنه الزهراء(س) .

- راهنمایی همکاران به مراکز درمانی به ویژه چشم پزشکی نورو...

- انجام خدمات اداری (ارايه فيش حقوقی، حكم، كارت بيمه تكميلی كانون بازنشستگان مركزآمارايران)

- بهنگام سازی وبگاه (سایت )کانون بازنشستگان مرکزآمارایران

- اطلاع رسانی به اعضاءدرارتباط با امورضروری ازطریق پیامک

- کمک به بازماندگان متوفی درارتباط با انجام امورمربوط به برقراری حقوق ،انحصار وراثت وانجام امورمربوط به صندوق قرض الحسنه و  شرکت های مرتبط با مرکزآمارایران که همکاران درآن عضو بوده اند .

- راهنمایی همکاران به منظور دریافت کمک هزینه های ازدواج ،فوت وبیمه عمر

- برگزاری مراسم دیدو بازدید نوروزی

- شناسايی مشكلات و مسايل بازنشستگان و دسته‌بندی و انتقال آن به مراجع ذي ربط درمرکز و مجمع کانون های تهران و کشور

- ارتباط با سازمان بازنشستگی كشوری و استفاده از راهنمائی مديريت محترم سازمان

- معرفی بازنشستگان به شركتهای مسافرتی تحت پوشش سازمان بازنشستگی كشور )شركت سرمايه گذاری ايرانگردی و جهانگردی ، شركت مسافرتی پرشين گلف ،شرکت سرمایه گذاری سفر کارت ملی و...)

- شركت در جلسات مشترك كانون‌ها جهت پيگيری مطالبات بازنشستگان و عمده مسائل كانون‌ها و انعكاس آن به مراجع ذي ربط و تبادل نظر در زمینه های گوناگون مرتبط با بازنشستگان

- انجام امور حسابداری و تنظيم اسناد و صدور چك و ثبت در دفاتر حسابداری و تهيه صورت وضعيت و ترازنامه ساليانه

- معرفی وشرکت اعضاءدرمراسم جشنواره های ورزشی

- پاسخگوئی به تلفن‌های اعضاء و رفع مشكلات آنها

- راهنمایی همکاران به منظور صدور كارت شناسايی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوروکارت منزلت شهرداری ویژه اقشار خاص وسالمندان

- تدارک جلسات مجمع عمومی سالیانه کانون بازنشستگان مرکزآمارایران          

تعداد مشاهده خبر: (290)
کد خبر: 10330
طراحی سایت