04 مهر 1402
En | 
جستجوی جداول آماری
آب و هوا و محیط زیست (27)
آموزش و پژوهش (36)
انرژی (31)
بازرگانی و کسب و کار (42)
بهداشت و درمان (6)
پولی و مالی (17)
جمعیت و نیروی کار (111)
حساب‌های ملی (54)
حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات (25)
خدمات اجتماعی و حمایتی (6)
ساختمان و مسکن (41)
سیاسی و تقسیمات کشوری (8)
شاخص‌های قیمت (332)
صنعت و معدن (12)
فرهنگ، ورزش و گردشگری (138)
قضایی و انتظامی (7)
کشاورزی (150)
هزینه و درامد خانوار (68)
  
عنوان سری زمان: تعداد دارندگان حق رأی در انتخابات رياست جمهوری در هر دوره برحسب استان 1394
فایلTedad_Haghe_Raay_Ryasat_Jomhuri
اولويت
لینک مرتبط