18 اسفند 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

آمل

لاریجان

بالالاریجان

201010001

لاریجان سفلی

201010002

مرکزی

پایین خیابان لیتکوه

201020002

هرازپی جنوبی

201020006

دشت سر سفلی

201020007

دابودشت

دابوی جنوبی

201030001

دشت سر

201030002

امامزاده عبدالله

بالاخیابان لیتکوه

201040001

چلاو

201040002

بابل

بندپی غربی

خوش رود

202010001

شهیدآباد

202010004

مرکزی

فیضیه

202020002

اسبوکلا

202020004

گنج افروز

202020005

بندپی شرقی

سجادرود

202030001

فیروزجاه

202030002

بابل کنار

بابل کنار

202040001

درازکلا

202040002

لاله آباد

کاری پی

202050001

لاله آباد

202050002

گتاب

گتاب جنوبی

202060001

گتاب شمالی

202060002

بهشهر

مرکزی

کوهستان

204020001

میان کاله

204020002

پنج هزاره

204020003

یانه سر

شهدا

204040002

عشرستاق

204040003

تنکابن

مرکزی

میرشمس الدین

205020001

گلیجان

205020002

نشتا

تمشکل

205030001

کترا

205030002

خرم آباد

بلده

205040001

دوهزار

205040002

سه هزار

205040003

رامسر

مرکزی

جنت رودبار

206010001

چهل شهید

206010002

سخت سر

206010003

اشکور

206010004

ساری

چهاردانگه

پشتکوه

207010001

چهاردانگه

207010002

گرماب

207010003

دودانگه

بنافت

207020001

فریم

207020002

مرکزی

اسفیوردشوراب

207030001

کلیجان رستاق سفلی

207030003

مذکوره

207030005

میاندورودکوچک

207030006

کلیجان رستاق

تنگه سلیمان

207050001

کلیجان رستاق علیا

207050002

رودپی

رودپی شمالی

207060001

رودپی جنوبی

207060002

سوادکوه

شیرگاه

شرق وغرب شیرگاه

208010001

لفور

208010002

مرکزی

راستوپی

208020001

سرخکلا

208020002

ولوپی

208020003

کسلیان

208020004

قایم شهر

مرکزی

بالاتجن

210020001

بیشه سر

210020002

علی آباد

210020004

نوکنده کا

210020005

کوهساران

210020006

کیاکلا

تالارپی

210030001

کیاکلا

210030002

نور

بلده

اوزرود

214010001

تتارستاق

214010002

شیخ فضل اله نوری

214010003

چمستان

لاویج

214020001

میانرود

214020002

ناتل رستاق

214020003

مرکزی

میان بند

214030001

ناتل کنارسفلی

214030002

ناتل کنارعلیا

214030003

نوشهر

کجور

پنجک رستاق

215020001

توابع کجور

215020002

زانوس رستاق

215020003

مرکزی

بلده کجور

215040001

خیرودکنار

215040002

کالج

215040003

بابلسر

مرکزی

ساحلی

216020001

بابلرود

216020002

بهنمیر

بهنمیر

216030001

عزیزک

216030002

رودبست

پازوار

216040001

خشکرود

216040002

محمودآباد

سرخرود

دابوی شمالی

218010001

هرازپی شمالی

218010002

مرکزی

اهلمرستاق جنوبی

218020001

اهلمرستاق شمالی

218020002

هرازپی غربی

218020003

نکا

مرکزی

پی رجه

219010001

قره طغان

219010002

مهروان

219010003

هزارجریب

استخرپشت

219020001

زارم رود

219020002

چالوس

کلاردشت

کلاردشت شرقی

220010001

کلاردشت غربی

220010002

مرکزی

کلارستاق شرقی

220020001

کلارستاق غربی

220020002

مرزن آباد

بیرون بشم

220030001

کوهستان

220030002

جویبار

گیل خوران

چپکرود

221010001

لاریم

221010002

مرکزی

حسن رضا

221020001

سیاهرود

221020002

گلوگاه

کلباد

کلبادشرقی

222010001

کلبادغربی

222010002

مرکزی

توسکاچشمه

222020001

آزادگان

222020002

فریدونکنار

دهفری

امامزاده عبدالله شمالی

223010001

امامزاده عبدالله جنوبی

223010002

مرکزی

باریک رود شمالی

223020001

باریک رود جنوبی

223020002

عباس آباد

مرکزی

لنگارود شرقی

224010001

لنگارود غربی

224010002

کلارآباد

کلار آباد شرقی

224020001

کلار آباد غربی

224020002

میاندورود

مرکزی

کوهدشت شرقی

225010001

کوهدشت غربی

225010002

میاندورود بزرگ

225010003

گهرباران

گهرباران شمالی

225020001

گهرباران جنوبی

225020002

طراحی سایت