18 اسفند 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

آبادان

اروندکنار

مینوبار

601010001

نصار

601010002

نوآباد

601010003

مرکزی

بهمنشیرجنوبی

601020001

بهمنشیرشمالی

601020002

شلاهی

601020003

اندیمشک

الوارگرمسیری

حسینیه

602010001

قیلاب

602010002

مازو

602010003

مرکزی

حومه

602020001

اهواز

مرکزی

اسماعیلیه

603020001

الهایی

603020002

سویسه

603020003

غیزانیه

603020005

کوت عبدالله

603020007

مشرحات

603020008

لامی

603020009

حمیدیه

جهاد

603030001

طراح

603030002

کرخه

603030003

ایذه

دهدز

دنباله رودجنوبی

604020001

دنباله رودشمالی

604020002

دهدز

604020003

مرکزی

پیان

604030001

حومه شرقی

604030002

حومه غربی

604030003

مرغا

604030006

هلایجان

604030007

سوسن

سوسن شرقی

604040001

سوسن غربی

604040002

بندرماهشهر

بندرامام خمینی

بندرامام خمینی

605010002

مرکزی

جراحی

605020001

بهبهان

آغاجاری

آغاجاری

606010001

زیدون

درونک

606020001

سردشت

606020002

مرکزی

حومه

606030002

دودانگه

606030003

تشان

تشان شرقی

606040001

تشان غربی

606040002

خرمشهر

مرکزی

حومه شرقی

607010001

حومه غربی

607010002

غرب کارون

607010003

مینو

جزیره مینو

607020001

دزفول

سردشت

سردشت

608010004

ماهوربرنجی

608010007

مرکزی

شمس آباد

608020002

قبله ای

608020003

چغامیش

چغامیش

608030001

خیبر

608030002

شهیون

دره کاید

608040001

احمدفداله

608040002

امامزاده سیدمحمود

608040003

سیدولی الدین

608040004

شهی

608040005

دشت آزادگان

بستان

بستان

609010001

سعیدیه

609010002

مرکزی

الله اکبر

609020001

حومه شرقی

609020002

حومه غربی

609020003

رامهرمز

مرکزی

ابوالفارس

610020001

حومه شرقی

610020003

حومه غربی

610020004

سلطان آباد

610020005

شادگان

مرکزی

آبشار

611010001

بوزی

611010002

جفال

611010003

حسینی

611010004

دارخوین

611010006

خنافره

سالمی

611020001

ناصری

611020002

شوشتر

مرکزی

سردارآباد

612020001

شهیدمدرس

612020003

میان آب

612020004

میان آب شمالی

612020005

شعیبیه

شعیبیه شرقی

612030001

شعیبیه غربی

612030002

مسجدسلیمان

مرکزی

جهانگیری

613030001

جهانگیری شمالی

613030002

گلگیر

تل بزان

613040001

تمبی گلگیر

613040002

شوش

شاوور

آهودشت

614010001

سیدعباس

614010002

شاوور

614010003

مرکزی

بن معلی

614020001

حسین آباد

614020003

فتح المبین

چنانه

614030001

سرخه

614030002

باغ ملک

مرکزی

رودزرد

615020002

قلعه تل

615020003

منگشت

615020004

هپرو

615020006

صیدون

صیدون جنوبی

615030002

صیدون شمالی

615030004

میداود

سرله

615040001

میداود

615040002

امیدیه

جایزان

جایزان

616010001

جولکی

616010002

مرکزی

آسیاب

616020001

چاه سالم

616020002

لالی

مرکزی

دشت لالی

617010001

سادات

617010002

حتی

جاستون شهه

617020001

حتی

617020002

هندیجان

مرکزی

هندیجان شرقی

618010001

هندیجان غربی

618010002

چم خلف عیسی

چم خلف عیسی

618020001

سورین

618020002

رامشیر

مرکزی

عبدلیه شرقی

619010001

عبدلیه غربی

619010002

مشراگه

آزاده

619020001

مشراگه

619020002

گتوند

عقیلی

عقیلی جنوبی

620010001

عقیلی شمالی

620010002

مرکزی

جنت مکان

620020001

کیارس

620020002

اندیکا

ابژدان

ابژدان

621010001

کوشک

621010002

چلو

چلو

621020001

للر کتک

621020002

مرکزی

شلال ودشتگل

621030001

قلعه خواجه

621030002

هفتگل

رغیوه

رغیوه

622010001

گزین

622010002

مرکزی

حومه

622020001

هویزه

نیسان

بنی صالح

623010001

نیسان

623010002

مرکزی

هویزه شمالی

623020001

هویزه جنوبی

623020002

باوی

مرکزی

ملاثانی

624010001

عناقچه

624010002

ویس

ویس

624020001

زرگان

624020002

طراحی سایت