25 مرداد 1399
En | 

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

ارومیه

انزل

انزل جنوبی

401010001

انزل شمالی

401010002

سیلوانه

ترگور

401020001

دشت

401020002

مرگور

401020003

صومای برادوست

برادوست

401030001

صومای جنوبی

401030002

صومای شمالی

401030003

مرکزی

باراندوز

401040001

باراندوزچای جنوبی

401040002

باراندوزچای شمالی

401040003

باش قلعه

401040004

بکشلوچای

401040005

ترکمان

401040006

دول

401040007

روضه چای

401040008

نازلوی جنوبی

401040011

نازلو

طلاتپه

401050001

نازلوچای

401050002

نازلوشمالی

401050003

پیرانشهر

مرکزی

پیران

402010001

منگورغربی

402010004

لاهیجان

402010005

لاجان

لاهیجان شرقی

402020001

لاهیجان غربی

402020002

خوی

چایپاره

چورس

403010001

حاجیلار

403010002

قره ضیاڈالدین

403010003

مرکزی

دیزج

403020003

رهال

403020004

فیرورق

403020006

قره سو

403020007

گوهران

403020010

صفاییه

الند

403030001

سکمن آباد

403030002

ایواوغلی

ایواوغلی

403040001

ولدیان

403040002

قطور

زری

403050001

قطور

403050002

سردشت

مرکزی

آلان

404010001

باسک کولسه

404010002

بریاجی

404010003

گورک سردشت

404010004

وزینه

گورک نعلین

404020001

ملکاری

404020002

سلماس

مرکزی

زولاچای

405010002

کره سنی

405010005

کنارپروژ

405010006

لکستان

405010007

کوهسار

چهریق

405020001

شپیران

405020002

شناتال

405020003

ماکو

پلدشت

چایپاسارشرقی

406010001

زنگبار

406010002

گچلرات شرقی

406010003

گچلرات غربی

406010004

شوط

قره قویون جنوبی

406030002

قره قویون شمالی

406030003

یولاگلدی

406030004

مرکزی

چایپاسارحنوبی

406040001

چایپاسارشمالی

406040002

قلعه دره سی

406040003

مهاباد

خلیفان

کانی بازار

407010001

منگورشرقی

407010002

مرکزی

آختاچی غربی

407020001

مکریان شرقی

407020002

مکریان غربی

407020004

میاندوآب

مرکزی

زرینه رودجنوبی

408030002

زرینه رودشمالی

408030003

زرینه رود

408030004

مرحمت آباد

408030005

مکریان شمالی

408030006

مرحمت آبادجنوبی

408030007

مرحمت آباد

مرحمت آبادشمالی

408040002

مرحمت آبادمیانی

408040003

باروق

باروق

408050001

آجرلوی شرقی

408050002

آجرلوی غربی

408050003

نقده

مرکزی

بیگم قلعه

409020001

سلدوز

409020003

محمدیار

المهدی

409030001

حسنلو

409030002

بوکان

سیمینه

آختاچی شرقی

410010001

آختاچی محالی

410010002

بهی دهبکری

410010003

مرکزی

آختاچی

410020001

ایل تیمور

410020002

ایل گورک

410020003

بهی فیض اله بیگی

410020004

شاهین دژ

مرکزی

صفاخانه

411010001

محمودآباد

411010002

هولاسو

411010003

کشاورز

چهاردولی

411020003

کشاور

411020004

تکاب

مرکزی

افشار

412010001

انصار

412010002

کرفتو

412010003

تخت سلیمان

احمدآباد

412020001

ساروق

412020002

چمن

412020003

اشنویه

مرکزی

اشنویه شمالی

413010001

دشت بیل

413010002

نالوس

اشنویه جنوبی

413020001

هق

413020002

چالدران

دشتک

آواجیق شمالی

414010001

آواجیق جنوبی

414010002

مرکزی

چالدران جنوبی

414020001

چالدران شمالی

414020002

ببه جیک

414020003

طراحی سایت