دات نت نیوک
29 شهریور 1396
En | 

سرشماری عمومی کشاورزی 1393


یافته‌های مهم

براساس سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۹۳، تعداد بهره‌برداري‌هاي كشاورزي كشور، ۴۰۱۵۹۱۷ بهره‌برداري بوده است. از اين تعداد ۳۰۴۷۵۵۵ واحد متعلق به خانوارهاي معمولي ساكن در آبادي يا شهر مورد آمارگيري، ۹۴۳۲۶۰ واحد متعلق به بهره‌برداران غير ساكن، ۱۶۰۷۴ واحد متعلق به خانوارهاي معمولي غير ساكن (در حال كوچ) و ۹۰۲۸ واحد متعلق به شركت‌هاي رسمي و مؤسسه‌هاي عمومي است.

ادامـــــه     

طراحی سایت