دات نت نیوک
02 بهمن 1396
En | 
جدول ۵۶- براورد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي در واحدهاي مسكوني معمولي برحسب امكانات و تسهيلات مورد استفاده و تعداد افراد (به تفکیک استان و شهرستان)
طراحی سایت