دات نت نیوک
02 بهمن 1396
En | 
جدول ۵۳- خانوارهاي معمولي و گروهي برحسب تعداد افراد و تعداد افراد در حال تحصيل به تفكيك جنس (به تفکیک استان و شهرستان)
طراحی سایت