دات نت نیوک
02 بهمن 1396
En | 
جدول ۵۲- خانوارهاي معمولي برحسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد، تعداد افراد باسواد و بي‌سواد (به تفکیک استان و شهرستان)
طراحی سایت