دات نت نیوک
02 بهمن 1396
En | 
جدول ۵۱- خانوارهاي معمولي برحسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد، تعداد افراد شاغل و بيكار (به تفکیک استان و شهرستان)
طراحی سایت