دات نت نیوک
02 بهمن 1396
En | 
جدول ۴۵- براورد زنان ۱۰ تا ۵۴ ساله برحسب سن، وضع زناشويي، تعداد و جنس فرزندان زنده‌بدنياآورده در ۳۶۵ روز گذشته و فرزندان درحال‌حاضرزنده زنان ازدواج كرده (به تفکیک استان و شهرستان)
طراحی سایت