20 آذر 1402
En | 

تاريخچه شوراي عالي آمار

 آمار در كشور با مركز آمار و ثبت و احوال شروع نشده است ، در سال 1320 شوراي عالي آمار تشكيل شد و پيدايش آمار همراه با تشكيل شورا بود . آيين نامه اي مبني بر شوراي عالي آمار و سرشماري در 22 ارديبهشت سال 1320 به تصويب رسيد. سپس اين وظايف در يك اداره كل در ثبت احوال متراكم شد و به وزارت كشور – اداره عمومي منتقل گرديد. در سال 1344 قانون تاسيس مركز آمار ايران در تيرماه به تصويب رسيد. وجود خلاء نهاد خاصي كه وظيفه هماهنگي توليدكنندگان آمار با به عهده داشته باشد احساس شد. و شوراي عالي آمار اين بار با مصوبه خاصي از طرف هيئت وزيران به‌وجود آمد. به دليل عدم توانائيهاي لازم اعضاء و تركيب نامناسب آن از لحاظ علمي و تخصصي اين شورا نتوانست هماهنگي هاي لازم را در جهت اهداف تعيين شده به وجود آورد . بالاخره در سال 1353 با اصلاح قانون مركز آمار ايران بنابر ضرورت ، با ايجاد شوراي عالي آمار در خود قانون پيش بيني شد كه اين شوار از نظر تركيب اعضاء ، در متن قانون قرار گرفت و در جهت بالابردن جايگاه سازمان اعضاء به عنوان مهمترين مرجع هماهنگ كننده فعاليتهاي آماري كشور، شوراي عالي آمار را به مهمترين ركن نظام آماري كشور در آورد.

برگزاري جلسات شوراي عالي آمار براساس مدارك و مستندات موجود در دبيرخانه شوراي عالي آمار از سال 1361 لغايت 1362 بطور مستمر و ماهانه تشكيل شد و از آن سال به بعد بطور متناوب جلساتي جهت استقرار نظام آماري كشور برگزار گرديد. و از سال 1378 جلسات شوراي عالي آمار طبق قانون مركز آمار ايران برگزار شد.