16 تیر 1401
En | 

 

اعضاي‌ثابت كميسيون‌تخصصي‌شوراي‌عالي‌آمار‌به‌شرح‌زير مي‌باشند:

 

 

1-معاون مركز آمار ايران به انتخاب دبير شوراي عالي آمار (رئيس كميسيون)

2- مديركل دفتر برنامه ريزي، پايش عملكرد و دبيرخانةشوراي‌عالي‌آمار مركز آمار ايران (دبيـركميسيون)
3- مديركل دفتر امور اجتماعي و قضايي سازمان برنامه و بودجه كشور (عضو كميسيون)
4- مديركل دفتر مطالعات آينده پژوهي، مدلسازي و مديريت اطلاعات اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي(عضو كميسيون)
5- رييس مركز توسعه دولت الكترونيك فناوري اطلاعات و آمار وزارت كشور (عضو كميسيون)
6- رئیس مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد كشاورزي (عضو كميسيون)
7- رييس مركز آمار و اطلاعات راهبردي  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي(عضو كميسيون)
8- مديركل دفتر آمار و فراوري داده ها وزارت صنعت، معدن و تجارت(عضو كميسيون)
9- معاون  آمار مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي(عضو كميسيون)

10- معاون دفتر فناوري اطلاعات و آمار  وزارت نيرو (عضو كميسيون)
11- مديركل ادارة آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (عضوكميسيون)

12-معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور(عضو كميسيون)

13-مديركل دفتر آمار و اطلاعات و پايش برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي (عضو كميسيون)

14- معاون طرح ، برنامه و آمار وزارت آموزش و پرورش(عضو كميسيون)

15-مديركل دفتر بررسي هاي اقتصادي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات(عضو كميسيون)

16-معاون فناوري اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور(عضو كميسيون)

17-معاون فناوري شركت پست جمهوري اسلامي ايران(عضو كميسيون)

18-دو نفر عضو هيات علمي دانشگاه هاي كشور(عضو كميسيون)
19- دو نفر صاحب‌نظر از سازمانهاي غيردولتي(NGO) به انتخاب‌ انجمنهاي صنفي، تخصصي، تحقيقاتي و آموزشي آمار(عضوكميسيون)

 

 

 

طراحی سایت