16 تیر 1401
En | 
1-كميته آمارهاي جمعيت (مستقر در مركز آمار ايران)
2-كميته آمارهاي نفت و گاز (مستقر در وزارت نفت)
3-كميته آمارهاي آب و برق (مستقر در وزارت نيرو)
4-كميته آمارهاي محيط زيست (مستقر در سازمان حفاظت محيط زيست)
5-كميته آمارهاي عمران شهري و روستايي و انتظامي (مستقر در وزارت كشور)

6-كميته آمارهاي كشاورزي (مستقر در وزارت جهاد كشاورزي)
7-كميته آمارهاي صنايع و بازرگاني (مستقر در وزارت صنعت ، معدن و تجارت)
8-كميته آمارهاي حمل و نقل (مستقر در وزارت راه وشهر سازي)
9-كميته آمارهاي ارتباطات (مستقر در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات)
10-كميته آمارهاي آموزش و پرورش (مستقر در وزارت آموزش و پرورش)
11-كميته آمارهاي آموزش عالي و پژوهش (مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)
12-كميته آمارهاي فرهنگ و هنر (مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)
13-كميته آمارهاي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي(مستقر در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي)
14-كميته آمارهاي دفاعي (مستقر در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح)
15-كميته‌آمارهاي‌مالي(مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي)
16-كميته آمارهاي تعاون،كار و امور اجتماعي (مستقر در وزارت رفاه و تامين اجتماعي) 
17-كميته آمارهاي بودجه (مستقر در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري)
18-كميته آمارهاي پولي و بانكي (مستقر در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)
19-كميته آمارهاي ورزش و جوانان (مستقر در سازمان ورزش و جوانان)
20-كميته آمارهاي صدا و سيما (مستقر در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)
21-كميته آمارهاي قضايي (مستقر در قوة قضائيه)
22-كميته آمارهاي امور خارجه (مستقر در وزارت امور خارجه)
23-كميته آمارهاي انرژي اتمي (مستقر در سازمان انرژي اتمي)
24-كميته آمارهاي بنياد شهيد و امور ايثارگران(مستقر در بنياد شهيدو امور ايثارگران)
25-كميته آمارهاي امداد امام خميني (ره) (مستقر در كميته امداد امام خميني (ره) )
26-كميته آمارهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري (مستقر در سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري)
27-كميته آمارهاي نظام اداري(مستقر در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري)


طراحی سایت