18 آذر 1402
En | 

اخبار شوراي عالي آمار

07

ابلاغ سند برنامه ملي توسعه آمار كشور 1400-1396

ابلاغ سند برنامه ملي توسعه آمار كشور 1400-1396

  سند برنامه ملي توسعه آمار كشور 1400-1396 توسط جناب آقاي دكتر نوبخت رييس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس شوراي عالي آمار  به كليه دستگاه هاي اجرايي كشور و نهادهاي عمومي غير دولتي جهت اجرا ابلاغ گرديد.

تصوير سند برنامه مشتمل بر 12 صفحه در ذيل قابل مشاهده مي باشد.

دبيرخانه شوراي عالي آمار

تعداد مشاهده خبر: (5864)
کد خبر: 6934
  • ابلاغ سند برنامه ملي توسعه آمار كشور 1400-1396