09 اسفند 1402
En | 

شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی:

 دراین بخش اطلاعاتی شامل میزان تغییرات نهاده های ساختمانی در طول یک فصل( مانند میزان تغییرات مصالح و مواد  لازم درتولید و ساخت و ساز ساختمان های مسکونی)، مقایسه این  اقلام درطول  فصول مختلف سال و همچنین سالهای متفاوت درقالب جداول اطلاعاتی ارائه می شود.

طرح آمارگيري از قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران از سال 1390 توسط مرکز آمار ایران به صورت فصلی اجرا و نتایج آن بر سال پایه 1390 انتشار می یابد.


 براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

LastModified

تاریخ بروزرسانی: 07 مهر 1397