25 شهریور 1398
En | 

کاربران آماری می‌توانند جهت تامین نیازهای اطلاعاتی که در درگاه ملی آمارایران و یا نرم‌افزار آمار همراه موجود نیست از طریق مکاتبه با معاونت پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی و یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی نسبت به تهيه و سفارش جداول انتشاراتي طرح‌های آماری، تهيه اطلاعات خام و نقشه‌های آماري مبادرت نمایند. طرح هاي آماري و سرشماري‌هاي اجرا شده در مركز براساس الگوي جداول انتشاراتي بر حسب مجوزهاي ارائه شده و حفظ محرميت به كاربران ارائه و بر اساس تعرفه‌های مصوب هیئت دولت محاسبه و اعلام هزینه می‌شود . فرمت فايل براي اطلاعات آماری Access، Excel و فرمت فايل براي نقشه‌هاي آماري بصورت Shapefile و Autocad می باشد.

واحد اطلاع‌رسانی آماری