28 مرداد 1401
En | 

 

شفافیت سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد(هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام جلوگیری کرد. سامانه شفافیت مرکز آمار ایران با هدف ایجاد اتاقی شیشه‌ای، تمامی اطلاعات راه اندازی شده و به‌صورت مستمر از نظر محتوا  به‌روز خواهد شد.

 

    

    

طراحی سایت