20 آذر 1402
En | 

شفافیت سریع‌ترین،کم هزینه‌ترین،ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد(هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی،ارتقاء شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام جلوگیری کرد. سامانه شفافیت مرکز آمار ایران با هدف ایجاد اتاقی شیشه‌ای، تمامی اطلاعات راه اندازی شده و به‌ صورت مستمر از نظر محتوا  به‌روز خواهد شد.

 

معرفی خدمات و شناسنامه آن

 عنوان خدمت

ابزار و روش‌ های

 ارائه زیر خدمت

شناسنامه زیر خدمت

در سامانه مدیریت خدمات دولت

عنوان خدمت کلان عنوان زیر خدمت
1- خدمت ارائه آمارهای تولیدی و ثبتی
(10031102000)

اطلاع رسانی آماری (10031102100) 

 

 

درگاه ملی 

  مشاهده شناسنامه

 

نرم افزار آمار همراه

 

تأمین سفارش‌های اطلاعاتی خاص مشتریان
(10031102101)

 

واحد اطلاع رسانی 

مشاهده شناسنامه

 

سامانه خدمات اطلاع رسانی آماری

2- ارائه‌ خدمات‌ به‌ مشاوران‌ و‌ پيمانکاران‌ آماری
(10031105000)
صدور و تمديد گواهينامه مشاوران آماری
(10031105100)
سامانه تشخیص صلاحیت مشاوران آماری  مشاهده شناسنامه
رتبه‌بندی مشاوران آماری
(10031105101)
سامانه تشخیص صلاحیت مشاوران آماری  مشاهده شناسنامه

                

                زمان بندی ارایه خدمات و فهرست شیوه دسترسی به کارکنان پاسخگوی هر خدمت( روزهای پاسخگویی کارکنان شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 صبح تا 16 )

عنوان  زیر خدمت

ابزار و روش‌های ارائه زیرخدمت

زمان بندی ارایه خدمات

شیوه دسترسی به کارکنان

اطلاع رسانی آماری (10031102100) درگاه ملی  برخط 24*7

 تلفن: 85106625  - 021

چت برخط درگاه ملی

 "سامانه دریافت پرسش، انتقاد، پیشنهاد و شکایت "

نرم افزار آمار  همراه برخط 24*7

 تلفن:  85102263  - 021

 چت برخط درگاه ملی آمار

 "سامانه دریافت پرسش، انتقاد، پیشنهاد و شکایت "

تأمین سفارش‌های اطلاعاتی خاص مشتریان
                  
واحد اطلاع رسانی

 

برخط 24*7

  تلفن: 85104404  - 021

 "سامانه دریافت پرسش، انتقاد، پیشنهاد و شکایت "

سامانه خدمات اطلاع رسانی آماری

 برخط 

 تلفن :  85106617 - 021

"تماس با ما" سامانه خدمات اطلاع رسانی آماری

صدور و تمديد گواهينامه مشاوران آماری سامانه تشخیص صلاحیت مشاوران آماری 

 برخط

 

تلفن: ٨٥١٠٥٥٣٥  - 021

 "سامانه دریافت پرسش، انتقاد، پیشنهاد و شکایت "

رتبه‌بندی مشاوران آماری سامانه تشخیص صلاحیت مشاوران آماری 

برخط

آرشیو پژوهش ها پژوهش های سال جاری