دات نت نیوک
01 بهمن 1396
En | 
شرکت‌های آماری استان

آمار محاسب پارسه

  مشاوران آماری  //  517 بازدید
استان: فارس شهر: شیراز
تاریخ تمدید: 1393/12/26 پایان اعتبار: 1395/06/31

خانه ایده آزود

  مشاوران آماری  //  293 بازدید
استان: فارس شهر: شیراز
تاریخ تمدید: 19/11/95 پایان اعتبار: 20/10/99

شركت آرايه پردازان بهين آزمون پارس

  مشاوران آماری  //  575 بازدید
استان: فارس شهر: شیراز
تاریخ تمدید: 1393/12/26 پایان اعتبار: 1395/06/31

شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک - دفتر استان فارس

  مشاوران آماری  //  260 بازدید
استان: فارس شهر: شیراز
تاریخ تمدید: 1395.12.19 پایان اعتبار: 1399.11.30

گروه بین المللی تدبیر گستر صبا(Toplans)- دفتر استان فارس

  مشاوران آماری  //  238 بازدید
استان: فارس شهر: شیراز
تاریخ تمدید: پایان اعتبار:

مديريت مشاور مبنا نگار فارس

  مشاوران آماری  //  438 بازدید
استان: فارس شهر: شيراز
تاریخ تمدید: 1396/09/09 پایان اعتبار: 1397/09/09

موسسه پژوهشگران بین المللی آگاه- دفتر استان فارس

  مشاوران آماری  //  373 بازدید
استان: فارس شهر: شیراز
تاریخ تمدید: پایان اعتبار:

موسسه تحقیقاتی تدبیر جنوب

  مشاوران آماری  //  217 بازدید
استان: فارس شهر: شیراز
تاریخ تمدید: 1395.08.05 پایان اعتبار: 1396.12.28

موسسه مطالعاتی جامعه نگر (JMR)

  مشاوران آماری  //  458 بازدید
استان: فارس شهر: شیراز
تاریخ تمدید: 1395.08.05 پایان اعتبار: 1399.12.28
طراحی سایت