دات نت نیوک
02 اردیبهشت 1397
En | 

شركت آمار انديشان فراز

  مشاوران آماری  //  2022 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395.03.25 پایان اعتبار: 1397.09.30

شركت آمار گستر رشد

  مشاوران آماری  //  1527 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 94/04/20 پایان اعتبار: 95/10/30

شركت آمارگران تفکر ایده آل(سهامی خاص)

  مشاوران آماری  //  1228 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/09/01 پایان اعتبار: 1399/11/30

شركت آمارگستران اعتماد

  مشاوران آماری  //  713 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1393/12/26 پایان اعتبار: 1395/06/31

شركت آماري و تحقيقات بينش بازار ژرفا

  مشاوران آماری  //  1526 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: پایان اعتبار: 1394/12/28

شركت آمايش گران نقش پندار

  مشاوران آماری  //  304 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/04/05 پایان اعتبار: 1396/12/28

شركت بين المللي پردازش اطلاعات نقش كليك

  مشاوران آماری  //  1840 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/12/19 پایان اعتبار: 1399.11.30

شركت خدمات آماری و پژوهشی شاخص نگار

  مشاوران آماری  //  2211 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: پایان اعتبار: 95/01/31

شركت داده کاوان آماره

  مشاوران آماری  //  525 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/12/18 پایان اعتبار: 1399/12/10

شركت مهندسان برنامه ريزي چشم انداز سامان

  مشاوران آماری  //  1356 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/07/08 پایان اعتبار: 1396/12/28

شركت مهندسين مشاور تکاپو صنعت جنوب

  مشاوران آماری  //  1301 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/01/16 پایان اعتبار: 1399/12/28

شركت نيك راد نقشه

  مشاوران آماری  //  2646 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1396/02/25 پایان اعتبار: 1400/01/31

شرکت آینده پژوهان وطن

  مشاوران آماری  //  1410 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1396/06/04 پایان اعتبار: 1397/06/04

شرکت احصاء پرداز تهران

  مشاوران آماری  //  650 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1394/01/16 پایان اعتبار: 1395/09/30

شرکت بازارنگر

  مشاوران آماری  //  609 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/11/11 پایان اعتبار: 1399/10/15

شرکت بهسازی و توانمند سازی نقش سرزمین

  مشاوران آماری  //  465 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1394/10/15 پایان اعتبار: 1395/06/31

شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز

  مشاوران آماری  //  3108 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 95/11/11 پایان اعتبار: 1399/11/20

شرکت تحقیقات بازار جی اف کی (GfK) ایران

  مشاوران آماری  //  1045 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395.08.16 پایان اعتبار: 1397.03.31

شرکت خانه ایده آزود

  مشاوران آماری  //  1580 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 95.11.19 پایان اعتبار: 99.10.20

شرکت داده پردازی آماری اطمینان شرق- دفتر تهران

  مشاوران آماری  //  384 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: پایان اعتبار:

شرکت مشاوران پایا سپینود

  مشاوران آماری  //  602 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/11/23 پایان اعتبار: 1399/10/20

شرکت مهندسین مشاور فراز آب(دفتر تهران)

  مشاوران آماری  //  272 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/11/11 پایان اعتبار: 1399/10/15

گروه بین المللی تدبیر گستر صبا (Toplans)

  مشاوران آماری  //  1125 بازدید
استان: تهران شهر: تهران - خیابان ولی عصر - خ عاطفی - پلاک 106 و 7 و 8 احد
تاریخ تمدید: 1395/08/19 پایان اعتبار: 1399/11/20

موسسه آتيه انديشان زاگرس

  مشاوران آماری  //  423 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/02/05 پایان اعتبار: 1396/06/15

موسسه مطالعاتی جامعه نگر(JMR )

  مشاوران آماری  //  2007 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395.08.05 پایان اعتبار: 1399.12.28

موسسه نوین پژوهان پارسی تارا

  مشاوران آماری  //  609 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1394/09/09 پایان اعتبار: 1395/10/30
طراحی سایت