دات نت نیوک
01 بهمن 1396
En | 
شرکت‌های آماری استان

شركت آمار انديشان فراز

  مشاوران آماری  //  1787 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395.03.25 پایان اعتبار: 1397.09.30

شركت آمار گستر رشد

  مشاوران آماری  //  1353 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 94/04/20 پایان اعتبار: 95/10/30

شركت آمارگران تفکر ایده آل(سهامی خاص)

  مشاوران آماری  //  968 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/09/01 پایان اعتبار: 1399/11/30

شركت آمارگستران اعتماد

  مشاوران آماری  //  641 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1393/12/26 پایان اعتبار: 1395/06/31

شركت آماري و تحقيقات بينش بازار ژرفا

  مشاوران آماری  //  1376 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: پایان اعتبار: 1394/12/28

شركت آمايش گران نقش پندار

  مشاوران آماری  //  229 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/04/05 پایان اعتبار: 1396/12/28

شركت بين المللي پردازش اطلاعات نقش كليك

  مشاوران آماری  //  1652 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/12/19 پایان اعتبار: 1399.11.30

شركت خدمات آماری و پژوهشی شاخص نگار

  مشاوران آماری  //  2035 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: پایان اعتبار: 95/01/31

شركت داده کاوان آماره

  مشاوران آماری  //  432 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/12/18 پایان اعتبار: 1399/12/10

شركت ديدگاه پردازان فردانگر

  مشاوران آماری  //  1249 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395.07.08 پایان اعتبار: 1396.12.28

شركت مهندسان برنامه ريزي چشم انداز سامان

  مشاوران آماری  //  1216 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/07/08 پایان اعتبار: 1396/12/28

شركت مهندسين مشاور تکاپو صنعت جنوب

  مشاوران آماری  //  1152 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/01/16 پایان اعتبار: 1399/12/28

شركت نيك راد نقشه

  مشاوران آماری  //  2428 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1396/02/25 پایان اعتبار: 1400/01/31

شرکت آینده پژوهان وطن

  مشاوران آماری  //  1247 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1396/06/04 پایان اعتبار: 1397/06/04

شرکت احصاء پرداز تهران

  مشاوران آماری  //  583 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1394/01/16 پایان اعتبار: 1395/09/30

شرکت بازارنگر

  مشاوران آماری  //  513 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/11/11 پایان اعتبار: 1399/10/15

شرکت بهسازی و توانمند سازی نقش سرزمین

  مشاوران آماری  //  412 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1394/10/15 پایان اعتبار: 1395/06/31

شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز

  مشاوران آماری  //  2801 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 95/11/11 پایان اعتبار: 1399/11/20

شرکت تحقیقات بازار جی اف کی (GfK) ایران

  مشاوران آماری  //  879 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395.08.16 پایان اعتبار: 1397.03.31

شرکت خانه ایده آزود

  مشاوران آماری  //  1521 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 95.11.19 پایان اعتبار: 99.10.20

شرکت داده پردازی آماری اطمینان شرق- دفتر تهران

  مشاوران آماری  //  281 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: پایان اعتبار:

شرکت راهبر بازار

  مشاوران آماری  //  1194 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395.08.02 پایان اعتبار: 1396.12.28

شرکت مبنا توسعه بازار

  مشاوران آماری  //  233 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395.08.05 پایان اعتبار: 1396.12.28

شرکت مشاوران پایا سپینود

  مشاوران آماری  //  530 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/11/23 پایان اعتبار: 1399/10/20

شرکت مهندسان مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان

  مشاوران آماری  //  239 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395.07.08 پایان اعتبار: 1396.12.28

شرکت مهندسین مشاور فراز آب(دفتر تهران)

  مشاوران آماری  //  196 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/11/11 پایان اعتبار: 1399/10/15

گروه بین المللی تدبیر گستر صبا (Toplans)

  مشاوران آماری  //  995 بازدید
استان: تهران شهر: تهران - خیابان ولی عصر - خ عاطفی - پلاک 106 و 7 و 8 احد
تاریخ تمدید: 1395/08/19 پایان اعتبار: 1399/11/20

موسسه آتيه انديشان زاگرس

  مشاوران آماری  //  362 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395/02/05 پایان اعتبار: 1396/06/15

موسسه پژوهشگران بین المللی آگاه

  مشاوران آماری  //  2155 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395.08.16 پایان اعتبار: 1396.12.28

موسسه مطالعاتی جامعه نگر(JMR )

  مشاوران آماری  //  1864 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1395.08.05 پایان اعتبار: 1399.12.28

موسسه نوین پژوهان پارسی تارا

  مشاوران آماری  //  535 بازدید
استان: تهران شهر: تهران
تاریخ تمدید: 1394/09/09 پایان اعتبار: 1395/10/30
طراحی سایت