دات نت نیوک
01 بهمن 1396
En | 
شرکت‌های آماری استان

شركت دقيق آمار نقش جهان

  مشاوران آماری  //  25 بازدید
استان: اصفهان شهر: اصفهان
تاریخ تمدید: 1396/09/09 پایان اعتبار: 1397/09/09

شركت مهندسين مشاور پژوهش پردازان پارتاك

  مشاوران آماری  //  671 بازدید
استان: اصفهان شهر: اصفهان
تاریخ تمدید: 1396/02/27 پایان اعتبار: 1400/01/31

شرکت آمار پژوهان پارسیان

  مشاوران آماری  //  1609 بازدید
استان: اصفهان شهر: اصفهان
تاریخ تمدید: 1395.05.11 پایان اعتبار: 1396.09.30

شرکت آمارگستر افق

  مشاوران آماری  //  576 بازدید
استان: اصفهان شهر: اصفهان
تاریخ تمدید: پایان اعتبار: 1395/12/28

شرکت تحلیل گران آمار شاخص

  مشاوران آماری  //  835 بازدید
استان: اصفهان شهر: اصفهان
تاریخ تمدید: 1395.03.05 پایان اعتبار: 1397.12.28

موسسه پژوهشگران بین المللی آگاه- دفتر استان اصفهان

  مشاوران آماری  //  521 بازدید
استان: اصفهان شهر: اصفهان
تاریخ تمدید: پایان اعتبار:

موسسه مطالعاتی جامعه نگر (JMR)

  مشاوران آماری  //  580 بازدید
استان: اصفهان شهر: اصفهان
تاریخ تمدید: 1395.08.05 پایان اعتبار: 1399.12.28
طراحی سایت