30 مهر 1397
En | 

بهين تدبير پرديسه

  مشاوران آماری  //  1339 بازدید
استان: یزد شهر: یزد
تاریخ تمدید: 1397/02/22 پایان اعتبار: 1398/02/22

شركت پژوهش سرمايه يزد

  مشاوران آماری  //  1339 بازدید
استان: یزد شهر: یزد
تاریخ تمدید: 1396/06/04 پایان اعتبار: 1397/06/04

شركت دانش بنیان آمار و توسعه ماهان یزد

  مشاوران آماری  //  1616 بازدید
استان: یزد شهر: یزد
تاریخ تمدید: 1395/11/11 پایان اعتبار: 1399/10/15

شرکت آمار ستاره خلیج فارس کویر یزد

  مشاوران آماری  //  739 بازدید
استان: یزد شهر: یزد
تاریخ تمدید: 1396/02/25 پایان اعتبار: 1399/12/28

شرکت سامان آوران توسعه

  مشاوران آماری  //  840 بازدید
استان: یزد شهر: یزد
تاریخ تمدید: 1395/04/15 پایان اعتبار: 1396/06/31

گروه بین المللی تدبیر گستر صبا(Toplans)- دفتر استان یزد

  مشاوران آماری  //  384 بازدید
استان: یزد شهر: یزد
تاریخ تمدید: پایان اعتبار:
طراحی سایت