دات نت نیوک
04 خرداد 1396
En | 

تحلیل آماری

یکشنبه، 03 اردیبهشت 1396 10:15
        معاون طرحهای آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران گفت: خانوارهای ایرانی سالی 20 هزار میلیارد تومان صرف خرید پوشاک و کفش می کنند اما سهم تولید در این بخش اندک است. علیرض...