دات نت نیوک
26 تیر 1397
En | 
زمان انتشار: 08 فروردین 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 08 فروردین,1397
بازدید: 362
گزارش شاخص قیمت کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای کشور بر اساس دهک های هزینه ا ی در اسفند ماه سال 1396
گزارش شاخص قیمت کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای کشور بر اساس دهک های هزینه ا ی در اسفند ماه سال 1396

 شاخص قيمت مصرف كننده « كل خانوارهاي كشور» بر اساس دهك هاي هزينه اي در اسفندماه 1396 بيانگر آن است كه بيشترين عدد شاخص کل برابر 111.7 مربوط به دهك چهارم و كمترين عدد شاخص کل برابر 111.3 در دهك دهم است


نتايج شاخص قيمت مصرف كننده « كل خانوارهاي كشور» بر اساس دهك هاي هزينه اي در اسفندماه 1396 بيانگر آن است كه بيشترين عدد شاخص کل برابر 111.7 مربوط به دهك چهارم و كمترين عدد شاخص کل برابر 111.3 در دهك دهم است. كمترين تغییر ماهانه شاخص كل برابر 0.0 درصد در دهك اول و بيشترين تغییر ماهانه شاخص كل برابر 0.4 درصد در دهك دهم بوده است. بیشترین درصد تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی به اسفند1396 (تورم سالانه)  9.0 درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم 7.7 درصد در دهک دهم می باشد.

نتايج شاخص قيمت مصرف كننده در گروه عمده «خوراكي ها ، آشاميدني ها و دخانيات» بر اساس دهك هاي هزينه اي در این ماه نشان دهنده آن است كه بيشترين عدد شاخص اين گروه در اسفندماه 1396 برابر 116.0 در دهك هفتم و كمترين آن برابر 114.8 در دهك اول اتفاق افتاده است. در حالي كه بيشترين تغییر ماهانه شاخص اين گروه 0.5 درصد در دهك دوم و كمترين تغییر آن برابر 0.1 درصد در دهك نهم است. بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1396 (تورم سالانه) 12.6 درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم 11.3 درصد در دهک اول می باشد.

نتایج شاخص قيمت مصرف كننده در گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» بر اساس دهك هاي هزينه اي در این ماه بيانگر آن است كه بيشترين عدد شاخص در اين گروه برابر 110.4 در دهك دهم و كمترين عدد شاخص در اين گروه برابر 109.1 در دهك دوم است. در حالي كه بيشترين تغییر ماهانه شاخص این گروه برابر 0.5 درصد در دهك دهم و کمترین تغییر آن برابر 0.0 درصد در دهک پنجم است.  بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1396 (تورم سالانه) 7.2 درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم 6.7 درصد در دهک دهم می باشد.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای کشور بر اساس دهک های هزینه ا ی در اسفند ماه سال 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت