دات نت نیوک
31 اردیبهشت 1397
En | 
شنبه 21 بهمن 1396
تعداد بازدید: 197
گزارش متوسط قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی پاییز1396 منتشر شد
گزارش متوسط قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی پاییز1396 منتشر شد

در پاييز سال 1396، در بخش غلات، متوسط قيمت  برنج 100641 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز 95 به ترتيب  6.0 درصد افزايش داشته است.

در پاييز سال 1396، در بخش غلات، متوسط قيمت ذرت دانه اي 10589 ريال و برنج 100641 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز 95 به ترتيب 4.6 و 6.0 درصد افزايش داشته است.

 در بخش حبوبات، متوسط قيمت لوبيا قرمز 52215 و لوبيا چيتي 79114 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 6.3 و 42.0 درصد افزايش نشان ميدهد.

در بخش محصولات جاليزي، متوسط قيمت هندوانه 5470، خربزه 4069 و خيار 12586 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز سال قبل، قيمت هندوانه 23.2 درصد افزايش، خربزه 23.4 درصد كاهش و خيار 11.6 درصد افزايش داشته است.

 در بخش سبزيجات، متوسط قيمت سيب زميني 6158 و پياز 8431 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 43.6 و 52.5 درصد افزايش داشته­است. به علاوه، متوسط قيمت گوجه فرنگي 4962 و بادمجان 7137 ريال بوده كه به ترتيب 31.3 و 26.0 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش داشته است.

 در بخش محصولات علوفه‌اي، متوسط قيمت يونجه 8859 و ذرت علوفه اي 1818 ريال بوده كه نسبت به پاييز 95 به ترتيب 24.6 و 15.8 درصد افزايش داشته است.

 در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، متوسط قيمت انار 19822 ريال بوده كه نسبت به پاييز سال قبل 22.9 درصد افزايش نشان مي دهد.  

 در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، متوسط قيمت سيب درختي 13195 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.3 درصد كاهش داشته است، و متوسط قيمت انگور 13811 ريال بوده كه نسبت به پاييز سال قبل 22.1 درصد افزايش داشته است.

 در بخش دامداري سنتي، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و برة زنده 160116 ریال و يك كيلوگرم گاو پرواري زنده 137146 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 24.7 و 15.1 درصد افزايش نشان مي دهد.

 در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند 28032 ريال و متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو 11880 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز 95 به ترتيب 9.3 و 4.4 درصد افزايش داشته است.

 

در بخش هزينة خدمات ماشيني، هزينة شخم زمين زراعي آبي 1466318 ریال و هزينة شخم زمين زراعي ديم 1098859 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 9.1 و 9.5 درصد افزايش داشته است.

 در بخش دستمزد نيروي كار، دستمزد كارگر ميوه چين مرد 518284 ريال و دستمزد ميوه چين زن 429146 ريال بوده که نسبت به فصل پاييز سال 95 به ترتيب 3.5 و 17.9 درصد افزايش داشته است. و نيز، دستمزد كارگر تنك كار مرد 472591 ريال بوده كه نسبت به پاييز سال قبل 7.4 درصد كاهش داشته و دستمزد  تنك كار زن 345965 ريال بوده كه نسبت به پاييز سال قبل 18.2 درصد افزايش داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

  

 

تصاویر
  • گزارش متوسط قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی پاییز1396 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت