دات نت نیوک
31 اردیبهشت 1397
En | 
چهارشنبه 08 آذر 1396
تعداد بازدید: 280
انتشار گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل تابستان 1396  (بر مبنای سال پایه 1390)
انتشار گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل تابستان 1396 (بر مبنای سال پایه 1390)

شاخص قیمت تولیدکننده( (PPI))Producer Price Index معیاری برای اندازه­‌گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط  تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین (سال پایه) می­باشد. در حقيقت، شاخص قيمت توليدكننده ‌روند تغييرات میانگین قيمت کالاها و خدمات توليد شده در داخل كشور را از ديدگاه توليد­كنندگان نشان مي­دهد. این شاخص يكي از معیارهاي سنجش عملکرد اقتصادی دولت­ها می­باشد. اين شاخص، تأثیر قابل ‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست­مداران خواهد داشت.

مرکز آمار ایران همواره شاخص قیمت تولیدکننده، به تفکیک بخش­های مختلف اقتصادی، را در قالب طرح­های جداگانه مورد محاسبه قرار داده و نتایج مربوط به این طرح­ها، با عنوان اختصاصی مربوط به آن بخش، در دسترس عموم قرار گرفته­است. با گسترش پوشش فعالیتی طرح­های مشمول در محاسبه این شاخص، دفتر شاخص قیمت­ها مبادرت به تهیه و انتشار شاخص کل قیمت تولیدکننده در ایران نموده است. 

در ادامه گزارشی مختصر از نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش­های اصلی و اختصاصی، در فصل تابستان 1396، ارائه شده­است.

1-     شاخص کل قيمت توليدكننده، در فصل تابستان 1396، به عدد 228.9 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (222.4)، 2.9 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (206.7)، 10.8 درصد افزايش داشته ­است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 9.1 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری (7.5 درصد) افزایش داشته ­است.

2-     شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش کشاورزی، در فصل تابستان 1396، با 3.3 درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (253.8) به عدد 245.3 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.2 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 7.3 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری (6.0 درصد) افزایش داشته ­است.

3-     شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش معدن، در فصل تابستان 1396، با 1.6 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (218.6) و  11.5 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (199.1) به عدد 222.0 رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 6.3 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 (2.7 درصد) افزایش داشته ­است.

4-     شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش صنعت، در فصل تابستان 1396، با 5.9 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (210.3) به عدد 222.8 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (197.0) 13.1 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 10.2 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری (7.4 درصد) افزایش داشته ­است.

5-     شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل تابستان 1396، با 7.3 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (122.7) به عدد 131.7 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.4 درصد کاهش نشان می­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 2.5 درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396(3.7- درصد) افزایش داشته ­است.

6-      شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصی خدمات در فصل تابستان 1396، با 1.6 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (234.3) به عدد 238.2 رسید.. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.4 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 8.5 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 (8.7 درصد) کاهش ناچیزی داشته ­است.

** شايان ذكر است، نتايج شاخص قیمت تولیدکننده برای هر يك از بخش­های اصلی و اختصاصی فوق­الذکر، در قالب گزارشات فصلی و سالانه، به­طور جداگانه و تفصیلی در درگاه ملی آمار مركز آمار ايران منتشر مي­شود.

براي مشاهده جزئيات خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد. 

تصاویر
  • انتشار گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل تابستان 1396  (بر مبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت