دات نت نیوک
31 اردیبهشت 1397
En | 
چهارشنبه 01 آذر 1396
تعداد بازدید: 213
انتشار نسخه الکترونیکی آمارگیری از کارگاه های بازرگانی وخدمات 1393(طرح جامع بازرگانی وخدمات)
انتشار نسخه الکترونیکی آمارگیری از کارگاه های بازرگانی وخدمات 1393(طرح جامع بازرگانی وخدمات)

نتايج طرح آمارگيري كارگاه‌هاي بازرگانی و خدمات در کدهای منتخب در سال 1393 بیانگر آن است که5,157,149 نفر کارکن (زن و مرد) در این کارگاه‌ها مشغول به فعالیت بوده‌اند که از این تعداد 80 درصد مرد و 20 درصد زن بوده‌اند.

نتايج طرح آمارگيري كارگاه‌هاي بازرگانی و خدمات در کدهای منتخب در سال 1393 بیانگر آن است که 5,157,149 نفر کارکن (زن و مرد) در این کارگاه‌ها مشغول به فعالیت بوده‌اند که از این تعداد 80 درصد مرد و 20 درصد زن بوده‌اند.

در این سال، حدود 34 درصد کارکنان که معادل 1766946 نفر کارکن می‌باشد به صورت تمام‌وقت، حدود 8 درصد معادل 394152 کارکن به صورت پاره‌وقت و بقیه به صورت بدون مزد و حقوق به کار مشغول بوده‌اند. از 1766946 نفر کارکن تمام‌وقت، 1320725 نفر (حدود  75 درصد) مرد و 446221 نفر (حدود 25 درصد) زن بوده‌اند. سهم زنان از کارکنان پاره‌وقت، 49 درصد (194118 نفر) و سهم مردان 51 درصد (200034 نفر) است. بیش‌ترین سهم کارکنان با 58 درصد را کارکنان بدون مزد و حقوق تشکیل می‌دهند که زنان تنها 12 درصد این گروه را شامل می‌شوند و 88 درصد کارکنان بدون مزد و حقوق، مرد می‌باشند.

کارکنان با مزد و حقوق پاره‌وقت زن با 4 درصد ، کمترین سهم و کارکنان مرد بدون مزد و حقوق با 58 درصد سهم بیش‌ترین سهم را از کل کارکنان به خود اختصاص داده‌اند.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی آمارگیری از کارگاه های بازرگانی وخدمات 1393(طرح جامع بازرگانی وخدمات)
فایلهای پیوست
طراحی سایت