دات نت نیوک
01 اسفند 1396
En | 
چهارشنبه 19 مهر 1396
تعداد بازدید: 262
تعداد نظرات: 0
نگاهي به وضعيت دين و جمعيت  ايران در نيم قرن اخير
نگاهي به وضعيت دين و جمعيت ايران در نيم قرن اخير

سرزمين پهناور ايران  با تاريخچه اي بسيار  كهن  در ادوار  مختلف  تاريخ دين هاي مختلفي را  تجربه نموده است. به عبارتي سرزمين ايران  در طول تاريخ  داراي جمعيت ها ،‌ نژادها  و حكومت هاي متعددي بوده است كه برخي از آن ها  مهاجرين يا  مهاجميني از سرزمين هاي  ديگر بوده اند...


مقاله پيوست برگرفته ازنشريه دو ماهنامه تحليلي - پژوهشي آمار-آذر  و دي  1395 است.  

متن كامل مقاله را در فايل پيوست مشاهده كنيد.

تصاویر
  • نگاهي به وضعيت دين و جمعيت  ايران در نيم قرن اخير
فایلهای پیوست
طراحی سایت