دات نت نیوک
29 بهمن 1396
En | 
یکشنبه 16 مهر 1396
تعداد بازدید: 344
تعداد نظرات: 0
گزارش تحليلي روند تغييرات فصلي پنج متغير عمده اقتصادی بر روي درگاه ملي آمار قرار گرفت
گزارش تحليلي روند تغييرات فصلي پنج متغير عمده اقتصادی بر روي درگاه ملي آمار قرار گرفت

گزارش تحليلي روند تغييرات فصلي پنج متغیر عمده اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی"فصل بهار سال 1396" بر روي درگاه ملي آمار قرار گرفت.

  در اين گزارش پس از ارائه متغيرهاي عمده کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی،تجارت خارجي اشتغال و بيکاري، مصرف خانوار، نرخ تورم و ضريب جيني، به تحليل اين متغيرها و روابط متقابل آن‌ها با يكديگر پرداخته شده است.اين گزارش شامل 5 بخش است  كه  بخش اول آن به  رشد اقتصادي و تجارت خارجی، بخش دوم به شاخص هاي بازار كار، ‌بخش سوم به مصرف خانوار، ‌بخش چهارم به شاخص‌هاي قيمت  مصرف كننده  و توليد كننده و بخش پنجم به ضريب جيني اختصاص دارد. با توجه به اهميت شاخص‌هاي مذكور  به عنوان شاخص‌هاي كليدي در حوزه اقتصاد،  ‌جداول حاضر  براي استفاده محققان و  ‌برنامه ريزان، در درگاه ملي آمار قرار گرفته است و كاربران محترم مي‌توانند براي مشاهده جداول و جزئيات گزارش حاضر،‌ به فايل پيوست مراجعه نمايند.

تصاویر
  • گزارش تحليلي روند تغييرات فصلي پنج متغير عمده اقتصادی بر روي درگاه ملي آمار قرار گرفت
فایلهای پیوست
طراحی سایت