دات نت نیوک
01 تیر 1397
En | 
دوشنبه 03 مهر 1396
تعداد بازدید: 756
تصويب نهايي راهبرد هاي كلان برنامه ملي آمار  در شوراي عالي آمار
تصويب نهايي راهبرد هاي كلان برنامه ملي آمار در شوراي عالي آمار

الزام به برقراری جريان يك طرفه ریزداده‌هاي اداري دستگاه‌های اجرایی به مركز آمار ايران،‌ رفع موازي كاري و اصلاح تشكيلات و وظايف اركان نظام آماري، ‌تمركز در توزيع و تخصيص اعتبارات ساليانه طرح‌ها و فعاليت‌هاي آماري كشور،‌ جايگزيني آمار‌گيري هاي سنتي  با آمار هاي ثبتي مبنا و رعايت  تقويم انتشاراتي آمارهاي رسمي كشور از راهبرد‌هاي  اين برنامه  مي باشد.

  در پنجاه و ششمين جلسه شوراي عالي آمار كه روز دوشنبه سوم مهرماه با حضور محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمار، اميد علي پارسا رئيس مركز آمار ايران و دبير اين شورا و اعضاي آن از دستگاه‌هاي اجراي برگزار شد، چشم انداز سومين برنامه ملي آمار( 1400-1396 )‌ شامل "نظامي يكپارچه، ‌پاسخگو، ‌مورد اعتماد عموم مردم و متخصصان،‌ تأمين كننده آمارهاي رسمي با كيفيت و پيشرو در آسيا" و مأموريت نظام آماري كشور با عنوان" توليد و انتشار آمارهاي رسمي مورد نياز ذي نفعان داخلي و بين‌المللي با رعايت اصول بنيادين آمارهاي رسمي و بكارگيري فناوري‌ها و روش‌هاي مدرن به ويژه ثبتي مبنا" به تصويب  اعضاي شوراي عالي آمار رسيد.

‌ رئيس مركز آمار ايران  در اين جلسه با بيان اين كه  سرشماري ثبتي مبنا يكي از مهمترين اهداف چشم انداز  برنامه ملي آمار است، گفت:‌ علي رغم اين كه سرشماري به شيوه اينترنتي در آخرين سرشماري ايران كه سال 1395 اجرا شد، ‌ركورد جهاني سرشماري اينترنتي را دارا بود، با اين وصف اين سرشماري هم به شيوه خود اظهاري  بود و نه به شيوه ثبتي مبنا و با اين چشم انداز،‌هدف، ثبتي مبنا كردن سرشماري آتي است.

گفتني است راهبردهاي  كلان مصوب  در  جلسه امروز شوراي عالي آمار، شامل 14 بند به شرح زير مي باشد:

 1 - اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با نظام آماری کشور به منظوریکپارچه سازی ، ساماندهی و رفع موازی کاری درتولید و ارائه آمارهای رسمی ،ایفای نقش مرجعیت آمار، توسعه کاربرد آمارهای رسمی  در چارچوب ضوابط شورای عالی آمار، پاسخگویی در ارائه اطلاعات و آمار، افزایش اعتماد کاربران وکاهش بار پاسخگویی و تقسیم کار تولید آمار با هدف جلوگیری از تولید آمارهای چندگانه

2- تصویب قوانین و مقررات تضمین کننده ی جریان یکطرفه ریز داده های  اداری مورد نیاز نظام جامع ثبت های آماری ایران به مرکز آمار ایران

         3- اصلاح تشکیلات و وظایف ارکان نظام آماری، تقویت و توسعه ظرفیت های منابع انسانی درحوزه آمار دستگاههای اجرایی و حضور در عرصه بین الملل در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی آن و استفاده حداکثری از ظرفیت شورای عالی آمار و کمیته های آماربخشی در مدرن سازی نظام آماری کشور

4- ایجاد یکپارچگی و تمرکز در توزیع و تخصیص اعتبارات سالیانه طرح ها و فعالیتهای آماری کشور مبتنی بر مصوبات شورای عالی آمار

         5- کاهش تدریجی آمارگیریهای سنتی و جایگزینی آن با آمارهای ثبتی مبنا

        6 -  تامین ، توسعه و استقرار زیر ساختهای فناوری در راستای مدرن سازی نظام آماری و تاکید بر پیاده         سازی نظام جامع ثبت های آماری ایران

       7- پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت و رعایت استانداردهای آماری در پاسخگویی به تقاضاهای آماری

      8-  نظام مندکردن انتشار و اطلاع رسانی آمارهای رسمی درسطح ملی و بین المللی مطابق مصوبات شورای عالی آمار با استفاده از فناوریهای نوین و ساماندهی ، تهیه و رعایت تقویم انتشاراتی آمارهای رسمی کشور

     9-  ساماندهی و گسترش استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی و رسانه های جمعی به ویژه رسانه         ملی به منظور ترویج و ارتقای سواد و فرهنگ آماری و افزایش سرمایه اجتماعی

     10 - گسترش ارائه تحلیل های  آماری با هدف ارتقای سواد آماری و اعتماد سازی عمومی

    11- ساماندهی و توسعه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در انجام فعالیتهای آماری

    12-  تقویت مدیریت ارتباط با ذینفعان آمار

    13- توسعه کمی و کیفی ظرفیت های آموزشی و پژوهشی نظام آماری کشور

    14-  نظارت، پایش و ارزیابی مستمر نظام آماری کشور در راستای اجرای برنامه ملی آمار

 

تصاویر
  • تصويب نهايي راهبرد هاي كلان برنامه ملي آمار  در شوراي عالي آمار
طراحی سایت