دات نت نیوک
01 تیر 1397
En | 
دوشنبه 13 شهریور 1396
تعداد بازدید: 431
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل بهار 1396  (بر مبنای سال پایه 1390) منتشر شد
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل بهار 1396 (بر مبنای سال پایه 1390) منتشر شد

شاخص قیمت تولیدکننده( Producer Price Index) يا (PPI) معیاری برای اندازه­‌گيري تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط  تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین (سال پایه) می­باشد. در حقيقت، شاخص قيمت توليدكننده ‌روند تغييرات میانگین قيمت کالاها و خدمات توليد شده در داخل كشور را از ديدگاه توليد­كنندگان نشان مي­دهد. این شاخص يكي از معیارهاي سنجش عملکرد اقتصادی دولت­ها می­باشد. اين شاخص، تأثیر قابل ‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت.

مرکز آمار ایران همواره شاخص قیمت تولیدکننده، به تفکیک بخش­های مختلف اقتصادی، را در قالب طرح­های جداگانه مورد محاسبه قرار داده و نتایج مربوط به این طرح­ها، با عنوان اختصاصی مربوط به آن بخش، در دسترس عموم قرار گرفته­است. با گسترش پوشش فعالیتی طرح­های مشمول در محاسبه این شاخص، دفتر شاخص قیمت­ها مبادرت به تهیه و انتشار شاخص کل قیمت تولیدکننده در ایران نموده است. 

در ادامه گزارشی مختصر از نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش­های اصلی و اختصاصی، در فصل بهار 1396، ارائه شده­است.

1-     شاخص کل قيمت توليدكننده، در فصل بهار 1396، به عدد 222.4 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (214.6)، 3.6 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (202.7)، 9.7 درصد افزايش داشته ­است. درصد تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 7.5 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (6.0 درصد) افزایش داشته ­است.

2-     شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش کشاورزی، در فصل بهار 1396، با 20.5 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (210.6) به عدد 253.8 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.8 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل6.0 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (3.1 درصد) افزایش داشته ­است.

3-     شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش معدن، در فصل بهار 1396، با 7.6 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (203.1) و  14.1 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (191.5) به عدد 218.6 رسید. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 2.7 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (4.1- درصد) افزایش داشته ­است.

4-     شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش صنعت، در فصل بهار 1396، با 0.6 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (209.1) به عدد 210.3 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (193.3) 8.8 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 7.4 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (5.3 درصد) افزایش داشته ­است.

5-     شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل بهار 1396، با 8.0 درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (133.4) به عدد 122.7 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.0 درصد کاهش نشان می­دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 3.7 درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395( 4.5-درصد) افزایش داشته ­است.

6-      شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار 1396، با 2.1 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (230.4) به عدد 235.3 رسید.. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.5 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل8.8 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (8.9 درصد) کاهش داشته ­است.

** شايان ذكر است، نتايج شاخص قیمت تولیدکننده برای هر يك از بخش­های اصلی و اختصاصی فوق­الذکر، در قالب گزارشات فصلی و سالانه، به­طور جداگانه و تفصیلی در درگاه ملی آمار مركز آمار ايران منتشر مي­شود.

جزئيات خبر در فايل پيوست موجود است.

 

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل بهار 1396  (بر مبنای سال پایه 1390) منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت