دات نت نیوک
01 اسفند 1396
En | 
دوشنبه 23 مرداد 1396
تعداد بازدید: 432
تعداد نظرات: 0
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق وتوسعه سال1392
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق وتوسعه سال1392

هدف كلي از اجراي طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحـقيق و توسـعه، تولـيد آمارهاي مـورد نياز بـراي تعـيين نماگرهاي مهم تحقيق و توسعه از جمله تعداد محققين و هزينه­هاي تحقيق و توسعه جهت تأمين نيازهاي آماري دستگاه‌هاي برنامه‌ريزي مي­باشد.

 توزيع محققان كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه برحسب مدرك تحصيلي، نشان مي‌دهد كه در سال 1392 از 100014 نفر محقق تمام­وقت، تعداد 69670  نفر (69.66 درصد) داراي مدرك دكتراي تخصصي،18416 نفر 18.41 درصد) داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه­اي، 8969 نفر (8.97 درصد) داراي مدرك كارشناسي و 2958 نفر (2.96 درصد) داري مدرك كارداني و ديپلم بوده‌اند.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق وتوسعه سال1392
فایلهای پیوست
طراحی سایت