دات نت نیوک
30 خرداد 1397
En | 
چهارشنبه 04 مرداد 1396
تعداد بازدید: 508
برخي  از چالش‌هاي پيش روي توسعه‌ي آمارهاي ثبتي
برخي از چالش‌هاي پيش روي توسعه‌ي آمارهاي ثبتي

بررسي‌ها نشان مي‌دهد تمام كشورهايي كه از نظام آماري منسجم يا حداقل تا حدي منسجم برخوردارند از طريق برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت به دنبال افزايش سهم آمارهاي ثبتي در كشور خود هستند...


عليرضا زاهديان: معاون طرح‌هاي آماري و آمار هاي ثبتي مركز آمار ايران  

بررسي‌ها نشان مي‌دهد تمام كشورهايي كه از نظام آماري منسجم يا حداقل تا حدي منسجم برخوردارند از طريق برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت به دنبال افزايش سهم آمارهاي ثبتي در كشور خود هستند. بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه توسعه آمارهاي ثبتي يك فرآيند بلند مدت است كه در هر كشوري با چالش‌ها، موانع و مشكلات خاص خود مواجه است. هرچند برخي از اين چالش‌ها در برخي موارد موجب كند شدن سرعت دستيابي به اهداف شده‌اند ولي موجب توقف اين حركت جهاني نشده‌اند. براي مثال مي‌توان به چند مورد از اين نوع چالش‌ها اشاره كرد:

-       توسعه آمارهاي ثبتي نيازمند اتصال داده‌هاي خرد پايگاه‌هاي اطلاعاتي از طريق شناسه‌هاي يكتا است كه محرمانگي اطلاعات فردي را به چالش مي‌كشد.

-       با اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي به يكديگر مسئله مالكيت سازمان‌ها و متوليان پايگاه‌هاي اطلاعاتي زير سوال مي‌رود.

-       اهميت امنيت اطلاعات چند برابر مي‌شود تا جايي كه تامين اين امنيت از عهده يك نهاد يا سازمان بر نخواهد آمد.

-       تعاريف و مفاهيم حقوقي كه مبناي تشكيل پايگاه‌هاي اطلاعاتي در سازمان‌هاي مختلف است با تعاريف و مفاهيم آماري متفاوت هستند.

-       همواره احتمال مواجهه با منابع ناشناخته بروز خطا در فرآيند توليد، انتقال و پردازش داده‌ها وجود دارد.

هر چند اين نوع چالش‌ها تاثير به سزايي در مسير توسعه آمارهاي ثبتي دارند ولي نظام‌هاي آماري نيز با افزايش قابليت‌هاي خود، با به كارگيري راهكارهاي جديد توانسته‌اند اميد دستيابي به نظام آمارهاي ثبتي را بيش از پيش تقويت نمايند. براي مثال براي جبران تفاوت تعاريف و مفاهيم حقوقي با تعاريف و مفاهيم اداري، داده‌ها پس از ورود به مراكز آماري با تعاريف و مفاهيم آماري مجدداً با هم تلفيق و پردازش مي‌شوند تا آمارهاي ثبتي مبنا توليد شوند. در ايران نيز در يك فرآيند كوتاه‌مدت امكان دستيابي به ثبت جمعيت و ثبت مكان ميسر است ولي براي ايجاد ثبت‌هاي املاك و فعاليت نياز به يك برنامه ميان‌مدت است و افزايش سهم آمارهاي ثبتي به حد مطلوب نياز به يك برنامه بلند مدت دارد.

 

تصاویر
  • برخي  از چالش‌هاي پيش روي توسعه‌ي آمارهاي ثبتي
طراحی سایت