دات نت نیوک
30 خرداد 1397
En | 
شنبه 31 تیر 1396
تعداد بازدید: 545
آيا مهاجرت معكوس در كشور در حال تحقق است؟
آيا مهاجرت معكوس در كشور در حال تحقق است؟

مسئله ي مهاجرت  به صورت مهاجرت  از روستاها به شهر ، از شهر به روستا ، از روستا به روستا  يا از شهر هاي كوچك  به شهر‌هاي بزرگ در جامعه اتفاق مي افتاد.شكل غالب مهاجرت در اكثر كشور هاي جهان سوم  از جمله ايران، حركت يك سويه  و عموما بدون بازگشت روستاييان به شهرها است ، اماطي دهه‌ي اخير به نظر مي رسد،در نواحي  روستايي كشور الگوي ديگري از مهاجرت تحت عنوان مهاجرت معكوس شگل گرفته است....


مقاله پيوست برگرفته ازنشريه دو ماهنامه تحليلي - پژوهشي آمار- مهر و‌ آبان 1395 است.  

متن كامل مقاله را در فايل پيوست مشاهده كنيد.

تصاویر
  • آيا مهاجرت معكوس در كشور در حال تحقق است؟
فایلهای پیوست
طراحی سایت