دات نت نیوک
04 اردیبهشت 1397
En | 
شنبه 24 تیر 1396
تعداد بازدید: 308
جلسه مشترك بين نماينده مقيم صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران و رئيس مركز آمار ايران
جلسه مشترك بين نماينده مقيم صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران و رئيس مركز آمار ايران


در تاريخ 18 تير 1396  خانم جودان، نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران ، براي ملاقات با آقاي پارسا، رئيس مركز آمار ايران در محل اين مركز حضور يافتند. در اين جلسه جناب آقاي پارسا ضمن خير مقدم و تبريك انتصاب خانم جودان به عنوان نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران به بيان اهميت همكاري هاي مشترك بين اين دو سازمان پرداختند و درباره اجراي موفقيت آميز مرحله اينترنتي سرشماري نفوس و مسكن سال 1395 در ايران، نظام ملي آمار ايران و تغيير رويكرد مركز آمار ايران از مرحله سنتي اجراي سرشماري (حضوري و اينترنتي) به سوي سرشماري هاي مدرن و ثبتي مبنا و استفاده از داده هاي ثبتي براي رفع نيازهاي آماري كشور مطالبي بيان نمودند. ايشان با ذكر اين تغيير رويكرد مركز آمار ايران ، خواستار توجه و حمايت ويژه صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران به مركز آمار ايران جهت انجام اين فعاليت شدند.

خانم جودان، نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران نيز ضمن تشكر از رئيس مركز آمار ايران براي برگزاري اين نشست مشترك به بيان موضوعاتي درباره سابقه همكاري مشترك بين دو سازمان پرداختند. ايشان در ادامه گفتند كه با توجه به ظرفيت ها و توانمندي هاي موجود در مركز آمار ايران،‌            مي توان از اين ويژگي در پيشبرد برنامه هاي مشترك همكاري در زمينه مسائل جمعيتي بهره گرفت. خانم جودان همچنين به برنامه ششم كشوري و همكاري بين دو سازمان در چارچوب آن برنامه،‌ مطالبي را اشاره نمودند و اظهار اميدواري نمودند كه اين برنامه همكاري بتواند در امور مربوط به  سياستگذاري هاي جمعيتي در ايران و همچنين تهيه گزارش براي استفاده سياستگذاران و برنامه ريزان درباره موضوعاتي همچون سود جمعيتي، ‌پويايي جمعيتي، بهداشت باروري، سالخوردگي جمعيتي و ساير شاخص هاي مرتبط با اهداف توسعه پايدار سودمند واقع شود. ايشان بر همكاري تمامي دستگاه هاي اجرايي  درتحقق اين موضوع اشاره كردند و همچنين اظهار نمودند كه چگونه مي توان از سود جمعيتي براي اهداف اقتصادي استفاده نمود. از نظر ايشان  موضوع سالخوردگي جمعيت از موضوعات بسيار مهم كشور ايران محسوب مي شود. ايشان همچنين بر تداوم حمايت صندوق جمعيت سازمان ملل متحد از مركز آمار ايران براي تحقق رويكرد جديد تاكيد نمودند. شايان ذكر است موضوع سود جمعيتي و سالخوردگي جمعيت از موضوعات برنامه كاري بين مركز آمار ايران و صندوق جمعيت سازمان ملل متحد مي باشد.

در اين نشست كه آقاي زاهديان، ‌معاون طرح هاي آماري و آمارهاي ثبتي و جناب آقاي دكتر نورمحمدي، ‌سرپرست پژوهشكده آمار،‌ نيز حضور داشتند،‌ درباره اهميت همكاري با صندوق جمعيت سازمان ملل متحد و همچنين تهيه گزارش هاي تحليلي از نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن  بر اساس برنامه كاري تدوين شده  و اجراي پروژه هاي مشترك همكاري مطالبي را بيان نمودند.

 

 

تصاویر
  • جلسه مشترك بين نماينده مقيم صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران و رئيس مركز آمار ايران
طراحی سایت